Fotogalerie

C. D. Payne

Další představení z cyklu scénického čtení LiStOVáNí mělo opět velký úspěch. Herci Věra Hollá a Jiří Ressler dokázali, že i během hodiny lze představit několik knih. Tentokrát se jednalo o knihy amerického spisovatele, který je znám absurdním humorem a především sérií knih Mládí v hajzlu... C. D. Payne potěšil své příznivce osobně ve Veselí nad Moravou.

Talk-show Vlastimila Vondrušky

Vlastimil Vondruška prezentuje svá setkání se čtenáři ne jako klasickou besedu, ale talk-show, kde je důležité navázat kontakt s diváky. Po vytvoření příjemné atmosféry se pak i autorovi lépe hovoří nejen o samotné tvorbě...

Jaká byla 14. Noc s Andersenem

Noc z 31. 3. na 1. 4. 2017 strávilo 25 dětí ve spacácích v knihovně. Večerní program byl zaměřený na Čtyřlístek - soutěž, scénky dle fotokomiksu, čtení a hry. Na výpravě v ulicích města děti zjišťovaly, jestli Veselané Čtyřlístek znají. Z dvaceti účastníků ankety jej patnáct znalo a mnozí poznali i určenou postavičku. Mezi oslovenými byl i pan Smutný, který nečekaně zahrál na harmoniku a všichni si zazpívali. Akce proběhla ve spolupráci s DDM, snídani sponzorovala pekárna Bachan a hlavním organizátorem byl SKIP při NK v Praze. 

Vyhlášení Čtenáře roku 2016

Dne 22. 3. 2017 naše knihovna opět po roce ocenila nejlepší čtenáře. Za oddělení pro dospělé to byly Ludmila Machalová, Ludmila Křiváková, Hana Bílková a Anežka Čumbová a za oddělení pro děti Anna Mičková, Michaela Hudečková a Simona Pavlincová. Zvláštní ocenění Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR získala paní Libuše Fránková. Její nominace na Čtenářskou babičku roku byla proměněna ve vítězství v krajském kole a postupuje dále do kola celostátního. Gratulujeme! 

Po slavnostním vyhlášení následovala beseda se spisovatelkou Blankou Hoškovou. 

Jarní prázdniny 2017

Různorodý program probíhal po celý týden a kromě dětského oddělení knihovny děti navštívily také oddělení pro dospělé, přísálí kulturního domu, městskou galerii a kino. Soutěžily, malovaly, tvořily vlastní návrhy čokolád, skládaly hlavolamy, luštily detektviní kvízy. Nechyběly odměny, mezi ty nejlákavější patřily volné vstupenky do kina. 

Scénické čtení LiStOVáNí má ve Veselí n. Mor. úspěch

5. března 2017 přijeli herci Pavel Oubram a Tomáš Drápela s představením knihy E. Hemingwaye Mít a nemít. Ve Veselí v Kafé v kině se uskutečnila premiéra, kterou osobně uvedl Lukáš Hejlík. Cyklus LiStOVáNí bude ve Veselí n. Mor. v dalších měsících pokračovat. 

Lookdesign tvorba webových stránek