Fotogalerie

Prázdninový program na Panském dvoře

Ve dnech 22. - 23. 8. 2017 si mohly děti na venkovním prostranství Panského dvora zasportovat, seznámit se s novými knihami nebo si zasoutěžit. Program jeden den navštívili také účastníci příměstského tábora při DDM Veselí n. Mor. 

C. D. Payne

Další představení z cyklu scénického čtení LiStOVáNí mělo opět velký úspěch. Herci Věra Hollá a Jiří Ressler dokázali, že i během hodiny lze představit několik knih. Tentokrát se jednalo o knihy amerického spisovatele, který je znám absurdním humorem a především sérií knih Mládí v hajzlu... C. D. Payne potěšil své příznivce osobně ve Veselí nad Moravou.

Talk-show Vlastimila Vondrušky

Vlastimil Vondruška prezentuje svá setkání se čtenáři ne jako klasickou besedu, ale talk-show, kde je důležité navázat kontakt s diváky. Po vytvoření příjemné atmosféry se pak i autorovi lépe hovoří nejen o samotné tvorbě...

Jaká byla 14. Noc s Andersenem

Noc z 31. 3. na 1. 4. 2017 strávilo 25 dětí ve spacácích v knihovně. Večerní program byl zaměřený na Čtyřlístek - soutěž, scénky dle fotokomiksu, čtení a hry. Na výpravě v ulicích města děti zjišťovaly, jestli Veselané Čtyřlístek znají. Z dvaceti účastníků ankety jej patnáct znalo a mnozí poznali i určenou postavičku. Mezi oslovenými byl i pan Smutný, který nečekaně zahrál na harmoniku a všichni si zazpívali. Akce proběhla ve spolupráci s DDM, snídani sponzorovala pekárna Bachan a hlavním organizátorem byl SKIP při NK v Praze. 

Vyhlášení Čtenáře roku 2016

Dne 22. 3. 2017 naše knihovna opět po roce ocenila nejlepší čtenáře. Za oddělení pro dospělé to byly Ludmila Machalová, Ludmila Křiváková, Hana Bílková a Anežka Čumbová a za oddělení pro děti Anna Mičková, Michaela Hudečková a Simona Pavlincová. Zvláštní ocenění Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR získala paní Libuše Fránková. Její nominace na Čtenářskou babičku roku byla proměněna ve vítězství v krajském kole a postupuje dále do kola celostátního. Gratulujeme! 

Po slavnostním vyhlášení následovala beseda se spisovatelkou Blankou Hoškovou. 

Jarní prázdniny 2017

Různorodý program probíhal po celý týden a kromě dětského oddělení knihovny děti navštívily také oddělení pro dospělé, přísálí kulturního domu, městskou galerii a kino. Soutěžily, malovaly, tvořily vlastní návrhy čokolád, skládaly hlavolamy, luštily detektviní kvízy. Nechyběly odměny, mezi ty nejlákavější patřily volné vstupenky do kina. 

Lookdesign tvorba webových stránek