Fotogalerie

Pasování druháčků ZŠ Hutník 27. 9. 2016

Jako každoročně, i letos byli pasováni žáci 2. tříd na čtenáře knihovny - pobočky Hutník. Většina rodičů souhlasila, že děti mohou být zdarma na jeden rok zaregistrovány, mohou si půjčovat knihy a rozvíjet tak své dovednosti ve čtení. Děti odpasovala královna a kromě průkazu dostaly i malý dáreček. Pasování se zúčastnily všechny tři třídy druháků ZŠ Hutník. 

Konec prázdnin v knihovně

Na poslední tři dny letních prázdnin byl pro děti připraven různorodý program. První den jsme prochodili park, kde se nám postupně podle nápověd odhalil hlavní hrdina nové knihy, další den jsme tvořili koláže z výstřižků různých časopisů a poslední den jsme si navzájem zahráli divadelní představení o našich letních zážitcích.

V Týdnu čtení dětem jsme četli a hráli

Jako každoročně v prvním červnovém týdnu navštívili knihovnu rodiče a děti z místních mateřských center. Byly pro ně připraveny nové knihy, čtení a hraná pohádka. Děti ze čtenářského kroužku vystoupily v MŠ Kollárova se svým pásmem pohádek O princezně, která se bála deště, O koťátku, které zapomnělo mňoukat a K čemu jsou talíře. Za nafocení akce děkujeme paní Vlastě Kazíkové.

Jak jsme spali v knihovně

13. Noc s Andersenem v naší knihovně se nesla v duchu pohádek tohoto velkého dánského autora. Děti na soutěžní výpravě poznávaly pohádky podle úryvků, na pobočce na Hutníku určovaly známé Andersenovy hrdiny, besedovaly s paní Šafaříkovou o Dánsku a cestování, hrály hru, sledovaly animovanou Malou mořskou vílu a ráno malovaly obrázky na památku na knihovní stromeček. Pečivo k snídani nám opět zdarma poskytl pan Bachan, za což velmi děkujeme. Akce proběhla 1. - 2. 4. 2016 ve spolupráci s DDM Veselí n. Mor. za podopry SKIP. 

Šesté vyhlášení Čtenáře roku

23. března se uskutečnil 6. ročník vyhlášení Čtenáře roku...

Čteme dětem pohádky 2016

Už 4. ročník pásma čtených a hraných pohádek, které si pro děti a jejich rodiče připravili žáci ZUŠ, se uskutečnil na kulturním domě 20. 3. Publikum mohlo dále poznávat známé pohádky podle úryvků, které četly děti ze čtenářského kroužku. V knihovně byly nachystány novinky, které si děti také hned vypůjčily.

Lookdesign tvorba webových stránek