Fotogalerie

Vernisáž výstavy fotografií Barbory Břečkové

Barbora Břečková je studentkou SUPŠ Uherské Hradiště, obor užitá fotografie. Ve spolupráci s naší knihovnou nafotila soubor dvanácti fotografií mladých čtenářů a vystavila jej v kině Morava. Výstava je jejím prvním autorským počinem. Vernisáž proběhla v Týdnu knihoven 9. 10. 2016.

Pasování druháčků CZŠ

Na dvě třídy druháků čekala 29.9. 2016 královna z knižního království, aby je slavnostně odpasovala na čtenáře knihovny. Kromě průkazu na jeden rok zdarma dostaly děti i malý dáreček a předvedly královně, jak umí číst. Většina si hned také vybrala knihu domů.

Pasování druháčků ZŠ Hutník 27. 9. 2016

Jako každoročně, i letos byli pasováni žáci 2. tříd na čtenáře knihovny - pobočky Hutník. Většina rodičů souhlasila, že děti mohou být zdarma na jeden rok zaregistrovány, mohou si půjčovat knihy a rozvíjet tak své dovednosti ve čtení. Děti odpasovala královna a kromě průkazu dostaly i malý dáreček. Pasování se zúčastnily všechny tři třídy druháků ZŠ Hutník. 

Konec prázdnin v knihovně

Na poslední tři dny letních prázdnin byl pro děti připraven různorodý program. První den jsme prochodili park, kde se nám postupně podle nápověd odhalil hlavní hrdina nové knihy, další den jsme tvořili koláže z výstřižků různých časopisů a poslední den jsme si navzájem zahráli divadelní představení o našich letních zážitcích.

V Týdnu čtení dětem jsme četli a hráli

Jako každoročně v prvním červnovém týdnu navštívili knihovnu rodiče a děti z místních mateřských center. Byly pro ně připraveny nové knihy, čtení a hraná pohádka. Děti ze čtenářského kroužku vystoupily v MŠ Kollárova se svým pásmem pohádek O princezně, která se bála deště, O koťátku, které zapomnělo mňoukat a K čemu jsou talíře. Za nafocení akce děkujeme paní Vlastě Kazíkové.

Jak jsme spali v knihovně

13. Noc s Andersenem v naší knihovně se nesla v duchu pohádek tohoto velkého dánského autora. Děti na soutěžní výpravě poznávaly pohádky podle úryvků, na pobočce na Hutníku určovaly známé Andersenovy hrdiny, besedovaly s paní Šafaříkovou o Dánsku a cestování, hrály hru, sledovaly animovanou Malou mořskou vílu a ráno malovaly obrázky na památku na knihovní stromeček. Pečivo k snídani nám opět zdarma poskytl pan Bachan, za což velmi děkujeme. Akce proběhla 1. - 2. 4. 2016 ve spolupráci s DDM Veselí n. Mor. za podopry SKIP. 

Lookdesign tvorba webových stránek