Fotogalerie

Týden čtení dětem 2014

V týdnu od 2. do 8. června proběhlo několik akcí k podpoře čtenářství. Děti a jejich rodiče navštěvující místní mateřská centra se zúčastnili programu v knihovně a pro děti z MŠ Hutník byly připraveny čtené i hrané pohádky. Nedělní čtení na Panském dvoře bylo určeno široké veřejnosti. Předčítali a hráli žáci LDO ZUŠ Veselí n. M. Pro starší děti byly v knihovně připraveny soutěže. Naše knihovna se tímto již počtvrté připojila k Týdnu čtení dětem, který vyhlašuje organizace Celé Česko čte dětem.

Čtenářský kroužek v Brně

Děti ze čtenářského kroužku se 3. 5. 2014 zúčastnily poznávacího výletu do Brna. Navštívily Knihovnu J. Mahena, Muzeum hraček v Měnínské bráně, Starou radnici, Kapucínskou hrobku a Petrov. Na náměstí Svobody si na moderním orloji zkusily chytit kuličku. Nečekaným zážitkem bylo setkání s rakouským kouzelníkem v Muzeu hraček, který dětem předvedl několik triků.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem byla organizována ve spolupráci s DDM. Nejdříve venku děti hledaly indicie k cíli cesty, který napověděl, že celý večer bude tak trochu detektivní. Maskotem byl plyšový pes - detektiv a četlo se a luštilo z knih komisaře Vrťpaky. Děti sbíraly body, za které dostaly odměny - nejúspěšnějším soutěžícím se stala Markéta Macháňová. Vrcholem večera byla návštěva policisty pana Zámečníka, jehož pes Geros získal v roce 2012 1. místo v poslušnosti a obratnosti na Policejním mistrovství ČR. Noc s Andersenem se konala 4.- 5. 4. 2014 a zúčastnilo se jí 26 dětí. Za sponzorování snídaně děkujeme pekařství Bachan. 

Tradiční velikonoční pečení

Velikonoční dílna (2. 4. 2014) se tentokrát nesla v duchu chutí a vůní. Pod vedením paní Jakubíčkové se pekly kynuté preclíky a perníčky, které si účastníci i sami zdobili. 

Čtenář roku 2013 a beseda s Vladimírou Klimeckou

5. března se uskutečnilo slavnostní vyhlášení Čtenáře roku 2013. Hostem byla spisovatelka Vladimíra Klimecká.

Jarní prázdniny 17.- 21. 2. 2014

Program se odehrával kromě dětského oddělení také na Panském dvoře a kině. Každý den se děti mohly zapojit do soutěží, kvízů, malování nebo hraní pohádky s maňásky. Navštívily také výstavu obrazů a seznámily se s Turistickým informačním centrem. 

Lookdesign tvorba webových stránek