Fotogalerie

Týden s Helenou Zmatlíkovou

Ve dnech 13.- 16. 3. 2013 proběhly na dětském oddělení a pobočce Hutník soutěže věnované ilustrátorce H. Zmatlíkové k jejim letošním nedožitým 90. narozeninám. Děti plnily různé úkoly, někteří přišli je na jeden den, ale byli i takoví, kteří se zúčastnili všech tří soutěžních odpolední. Výhercům, kteří měli štěstí při losování a získali různé věcné odměny, gratulujeme!

Burza vyřazených knih

Ke koupi za velmi příjemné ceny 5 - 30 Kč byly zájemcům nabídnuty knihy vyřazené z fondu knihovny. Jednalo se o knihy pro dospělé i děti, naučné i beletrii. Burza proběhla v Březnu - měsíci čtenářů.

Noc s Andersenem 2013

Program letošní Noci s Andersenem se točil kolem novin. Toto téma si ale děti musely nejdříve vyluštit na několika stanovištích na kulturním domě. Besedovaly s novinářem Radkem Bartoníčkem, který poutavě vyprávěl o práci v redakci, noviny byly využity při hrách i vyrábění. Před spaním si poslechly ukázku z nové knihy D. Kroluppperové. Děkujeme Lucce Tomečkové za organizační výpomoc a Pekárně Bachan za sponzorování snídaně.

Drátkování vajíček

Velikonoční dílnu, která proběhla 20. 3. 2013, vedla paní Štulířová z Veselí n. M. Dospělí i děti si sami mohli vyzkoušet tuto poměrně náročnou techniku, která vyžaduje určitou zručnost. Právě některé zručné účastnice si během dílny dokázaly z velké části vajíčko krásně odrátkovat.

Trénování paměti

Kurz Trénování paměti je u konce. Teď je jen na nás jak nově získané vědomosti uplatníme v každodenním životě.

Čtenář roku 2012 a Listování

V Březnu - měsíci čtenářů, 6. 3. 2013, proběhlo již tradiční ocenění nejlepších našich čtenářů za uplynulý rok. Za oddělení pro dospělé byli oceněni Marie Kozumplíková, Hana Studénková a Libuše Franková, za dětské oddělení Anna Konečná, Daniel Slovák a Kryštof Otrhálek. Součástí programu bylo scénické čtení Listování z knihy Straka v říši entropie. Dvě dopolední představení proběhla i pro žáky ZŠ.

Lookdesign tvorba webových stránek