Historie knihovny

První zmínky o veřejném knihovnictví ve městě pocházejí z druhé poloviny 19. století. V roce 1864 byl založen čtenářský spolek později přejmenovaný na Beseda Svatopluk, který stál v popředí společenského a národního života ve městě. Bohatá knihovna Besedy, rozmnožovaná z členských příspěvků a peněžních darů, se udržela až do první světové války. Vedle neexistovaly knihovny jiných spolků. Jejich sloučením vznikla první Veřejná obecní knihovna a čítárna, jak to předepisoval knihovnický zákon z roku 1919. Umístěna byla v upravených prostorách bývalé městské radnice v ulici Sudomírky.

V roce 1934 byla postavena nová budova radnice, kam se knihovna přestěhovala. V roce 1950 se stala okresní knihovnou, byla profesionalizovaná, později přibyla metodická funkce pro 27 obecních knihoven.

V roce 1960 se přestěhovala do místnosti v novém kulturním domě, kde sídlí dodnes. Umístění v těchto prostorách významně přispělo k jejímu rozvoji. V 70. letech bylo zřízeno knihovnické středisko, vznikla pobočka na sídlišti Hutník, pobočka vznikla i z Obecní knihovny v Zarazicích.
Od roku 2012 je knihovna součástí Veselského kulturního centra.

V současnosti má knihovna 45 tisíc svazků a odebírá 40 titulů časopisů. K dalším informačním pramenům patří encyklopedie na CD-ROM, katalog regionální literatury a příruční knihovna. V roce 1999 byl v půjčovně pro dospělé zpřístupněn veřejný internet a od roku 2005 je přístupný i v dětském oddělení.

V roce 2000 byl zahájen automatizovaný provoz v programu LANius v oddělení pro děti a v roce 2005 byl spuštěn i v oddělení pro dospělé. V tomto roce byla zpřístupněna on-line databáze knih. Dokonalejší program Clavius byl zprovozněn v roce 2009.

 

Ohlédnutí za rokem 2016

V roce 2016 bylo v knihovně (včetně pobočky na Hutníku) registrováno 1 529 čtenářů - oddělení pro dospělé 872, oddělení pro děti 456, pobočka Hutník 201.

Knihovna zaznamenala celkem 15 167 návštěvníků - čtenářů, zájemců o internet, vzdělávací a kulturní akce, kterých se uskutečnilo 190.

Bylo zakoupeno a dodáno 882 nových titulů - i za přispění ve formě darů od čtenářů, za což velmi děkujeme.

 

Knihovna se zapojila do tradičních celostátních akcí jakými je Březen - měsíc čtenářů (vyhlášení Čtenáře roku), Noc s Andersenem, Týden čtení dětem, pasování druháčků na čtenáře knihovny. Uskutečnilo se několik autorských čtení, výtvarných dílen, besedy pro ZŠ a MŠ, akce ve spolupráci se ZUŠ, Centrem pro rodinu, MC při DDM a Domem s pečovatelskou službou.  Akademie volného času  pokračuje v započatých aktivitách, tj. různorodých přednáškách a zájezdech za poznáním. 

Lookdesign tvorba webových stránek