Historie knihovny

První zmínky o veřejném knihovnictví ve městě pocházejí z druhé poloviny 19. století. V roce 1864 byl založen čtenářský spolek později přejmenovaný na Beseda Svatopluk, který stál v popředí společenského a národního života ve městě. Bohatá knihovna Besedy, rozmnožovaná z členských příspěvků a peněžních darů, se udržela až do první světové války. Vedle neexistovaly knihovny jiných spolků. Jejich sloučením vznikla první Veřejná obecní knihovna a čítárna, jak to předepisoval knihovnický zákon z roku 1919. Umístěna byla v upravených prostorách bývalé městské radnice v ulici Sudomírky.

V roce 1934 byla postavena nová budova radnice, kam se knihovna přestěhovala. V roce 1950 se stala okresní knihovnou, byla profesionalizovaná, později přibyla metodická funkce pro 27 obecních knihoven.

V roce 1960 se přestěhovala do místnosti v novém kulturním domě, kde sídlí dodnes. Umístění v těchto prostorách významně přispělo k jejímu rozvoji. V 70. letech bylo zřízeno knihovnické středisko, vznikla pobočka na sídlišti Hutník, pobočka vznikla i z obecní knihovny v Zarazicích.

V roce 1999 byl v půjčovně pro dospělé zpřístupněn veřejný internet a od roku 2005 je přístupný i v dětském oddělení.

V roce 2000 byl zahájen automatizovaný provoz v programu LANius v oddělení pro děti a v roce 2005 byl spuštěn i v oddělení pro dospělé. V tomto roce byla zpřístupněna on-line databáze knih. Dokonalejší program Clavius byl zprovozněn v roce 2009. Současný program Tritius knihovna využívá od roku 2018. 


Současný stav

Od roku 2012 je knihovna součástí Veselského kulturního centra, z.ú. V roce 2017 započala její rekonstrukce, po jejíž čas knihovna fungovala v provizorních prostorách na Panském dvoře. Na kulturním domě znovuotevřela v září 2018. Knihovně od této doby náleží celé patro, ale zároveň se stala i multifunkčním prostorem, který je využíván k plesům či jiným večerním akcím. Toto propojení je oceňováno odbornou i laickou veřejností. Kompletní návrh nové podoby vypracoval městský architekt ing. arch. Ivo Ondračka a náklady byly financovány z rozpočtu města. 

Oddělení pro dospělé získalo kromě centrálního vestibulu s výpůjčním pultem a skleněným ochozem také klidová čtenářská zákouti s pohodlným sedacím nábytkem. Dále přibyla studovna, šatna a sociální zařízení pro čtenáře a zázemí pro zaměstnance. Díky výtahu je nyní knihovna bezbariérová. Byly pořízeny nové regály, mobilní nábytek a klimatizace. S novým výpůjčním systémem Tritius je propojen webový katalog, knihy jsou označeny RFID čipy, čtenáři mohou využívat selfcheck. K vracení knih především v době uzavření knihovny slouží bibliobox. Mezi nové služby patří půjčování deskových her, elektronické tužky, e-knih.

Akce knihovny

Největšímu zájmu co do počtu návštěvníků se těší Akademie volného času, na jejíž přednášky pravidelně dochází až 70 účastníků. Nová studovna s dataprojektorem je využívána především k projekcím virtuální univerzity VU3V a trénování paměti, ale i k příležitostným výstavám.

Každý rok v březnu jsou oceňováni nejlepší čtenáři, probíhají besedy a autorská čtení spisovatelů, soutěže v rámci Týdne knihoven aj. Populární jsou také burzy knih.

Dětské oddělení se rozšířilo o místnost pro teenagery. Zajímavé a hravé prostředí láká dětské návštěvníky k delšímu trávení volného času v knihovně. Na tematické programy, které pracovnice dětského oddělení připavuje, dochází celé třídy obou stupňů ZŠ, mateřské školy, a příjíždí i třídy z okolí. Dobrá spolupráce je navázána s Centrem pro rodinu, ZUŠ i Domem dětí a mládeže. V roce 2019 se knihovna připojila k projektu Bookstart a Knížka pro prvňáčka. Rodiny s malými dětmi oceňují přebalovací pult na sociálním zařízení a dětský koutek s hračkami a leporely. Probíhají prázdninové programy, celoroční soutěže, Noc s Andersenem, Lovci perel nebo Týden čtení dětem.

Statistické ukazatele

K 31.12.2019 knihovna vykazovala 41 913 výpůjček, 1628 registrovaných čtenářů (z toho 640 do 15 let) a 20 821 návštěvníků. Bylo uspořádáno 133 akcí. 

 

 

 


 

Lookdesign tvorba webových stránek