Služby pro děti

  • Půjčování knih a časopisů
  • Rezervace žádaných titulů
  • Poskytování knihovnicko-bibliografických informací
  • Přístup k on-line katalogu
  • Přístup k internetu zdarma
  • Knihovnické lekce a tematické besedy pro MŠ a ZŠ všech směrů
  • Programy k využití volného času dětí a podpoře četby - aktivity v Týdnu knihoven a prázdninách, Noc s Andersenem, anketa SUK, vánoční programy, pasování druháčků na čtenáře knihovny, celoroční soutěže, Lovci perel

Lookdesign tvorba webových stránek