Děti ze čtenářského kroužku četly a hrály v MŠ Kollárova

V průběhu školního roku 2015/2016 si děti secvičily tři pohádky, které byly určeny pro nejmladší publikum.

Jednalo se o určitou formu práce s knihou. Některé děti četly, jiné ztvárnily postavy scénicky. Využily různých kostýmů, rekvizit, maňásků nebo plyšáků. Pro většinu to bylo první vystoupení před publikem a podle jeho reakcí lze soudit, že se podařilo. Představení bylo záměrné načasováno na první červnový týden (7. 6. 2016), kdy naše knihovna každý rok podporuje Týden čtení dětem různorodým programem.

Poznávací výlet do Kroměříže

28. 5. 2016 se děti ze čtenářského kroužku vydaly vlakem na výlet.

Navštívily Květnou i Podzámeckou zahradu a Knihovnu Kroměřížska, která disponuje krásným vybavením dětského oddělení. Velkou zábavu nabídlo zrcadlové bludiště a nechyběla ani návštěva cukrárny. I díky krásnému počasí se výlet vydařil. 

Lookdesign tvorba webových stránek