Kniha 24 otazníků vznikla ve čtenářském kroužku

Soubor příběhů, které sepsaly a ilustrovaly veselské dětí, se nachází ve fondu dětského oddělení.

Členové čtenářského kroužku se s formou různých příběhů setkávali po celý školní rok 2014/2015. Pro dětské čtenáře naší knihovny chtěli vytvořit knihu, která by je upoutala ke čtení. Sepsali své vlastní příhody, ale navíc je ozvláštnili otázkami, na které si každý čtenář může zkoušet odpovídat. Proto název 24 otazníků - v souboru je celkem dvacetčtyři otázek. Pokud se čtenáři podaří alespoň na polovinu odpovědět, získá v knihovně malou odměnu. Kniha vyšla díky grantu Města a je neprodejná. 

Čtenářský kroužek pokračuje i v novém školním roce

Přijď se nezávazně podívat na naši schůzku, třeba se ti bude líbit a přidáš se k nám.

Stále rádi přivítáme nové členy, děti věkového rozmezí 5. - 7. třída. Schůzky probíhají každou středu od 14:00 do 15:00 hod. 

Lookdesign tvorba webových stránek