Náš kroužek ve školním roce 2013/2014

Na schůzky pravidelně docházelo 9 dětí ve věku 8 - 11 let. A co zajímavého se podařilo uskutečnit?

Především vznikl průvodce dětským oddělením - propagační materiál knihovny, na kterém děti intenzivně pracovaly půl roku. Díky němu se teď každý nově zaregistrovaný čtenář bude moci v knihovně lépe orientovat. Úspěch měly dva výlety, první do Strážnice na výstavu na Zámku a druhý, poznávací, do Brna. Dále proběhly návštěvy několika výstav na Panském dvoře, soutěže, hry, seznamování s novými knihami, se spisovateli apod. Některé děti se i velmi aktivně zapojily do hry Lovci perel a zúčastnily se i mnoha dalších akcí pořádaných knihovnou.

Výlet do Brna

O prvním květnovém víkendu jsme se vypravili na poznávací výlet Brna.

Více informací a fotky z cesty jsou ve fotogalerii.

Lookdesign tvorba webových stránek