Informační letáček dětského oddělení vytvořily děti z kroužku

Každý zaregistrovaný čtenář nově obdrží kromě průkazu také informační letáček seznamující s dětským oddělením.

Děti jako průvodce oddělením použily maňásky. Maňásci seznamují čtenáře s jednotlivými úseky knihovny, aby se lépe orientovali v tom, jak jsou knihy uspořádány na regálech a co všechno mohou v knihovně najít, např. hrací koutek nebo počítače s přístupem na internet. Děti z kroužku se samozřejmě musely s knihovnou dobře seznámit, aby potom byly schopné vytvářet jednotlivé texty - bubliny maňáskům. Na letáčku pracovaly několik měsíců ve školním roce 2013/2014.

Výlet do Uherského Hradiště

Dne 22. května 2013 jsme se vypravily na malý výlet do Uherského Hradiště. Hlavním cílem byla návštěva tamní krásné knihovny. Paní knihovnice nás provedly po jednotlivých odděleních a také jsme si prohlédly cenu, kterou obržely letos v Dánsku za nápad pořád Noc s Andersenem. Zašly jsme také na výstavu Ladislava Hodného do Slovácké galerie. Více fotek ve fotogalerii.

Lookdesign tvorba webových stránek