Internet

Na dětském oddělení můžeš využívat zdarma internet.

Je nutné ale dodržovat pravidla:

  • Časový limit je 15 minut. Pokud není další zájemce, může se tento limit prodloužit o dalších 15 minut.
  • Přednost v přístupu na internet mají čtenáři knihovny a ti, kdo jej potřebují využít ke studijním účelům.
  • Není dovoleno měnit nastavení počítače.
  • Za tisk (černobílý) je stanoven poplatek 2 Kč za stránku.

Nezapomeň na pravidla BEZPEČNÉHO INTERNETU! Pokud je neznáš, v knihovně najdeš příručky se všemi potřebnými informacemi.

Lookdesign tvorba webových stránek