Knihovní řád

Podrobná pravidla pro půjčování knih a časopisů najdeš v sekci "o nás > knihovní řád".

Zde máš ta nejdůležitější:

  1. Čtenářem knihovny se můžeš stát po vyplnění přihlášky a zaplacení poplatku 30 Kč.
  2. Čtenářský průkaz, který při přihlášení obdržíš, jsi povinen nosit s sebou při každé návštěvě knihovny. Za jeho ztrátu či zničení vybírá knihovna 20 Kč.
  3. Za půjčené knihy ručíš ty. Nepůjčuj je nikomu dalšímu a dávej také pozor, aby se ti nepoškodily. Za jejich zničení, případně ztrátu bude knihovna vyžadovat náhradu. Za poškozený či ztracený obal zaplatíš 5 Kč. 
  4. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Na žádost čtenáře může knihovna výpůjční lhůtu prodloužit a to nejvýše dvakrát. Jestliže knihy nevrátíš včas, budeš písemně upomenut.

Poplatky za upomínky:

20 Kč za 1. upomínku, 30 Kč za 2. upomínku, 40 Kč za 3. upomínku,  80 Kč za 4. upomínku

Potom už oslovíme tvé rodiče doporučeným dopisem a budeš muset uhradit 100 Kč.

Lookdesign tvorba webových stránek