Knihovní řád

Podrobná pravidla pro půjčování knih a časopisů najdeš v sekci "o nás > knihovní řád".

Zde máš ta nejdůležitější:

  1. Čtenářem knihovny se můžeš stát po vyplnění přihlášky, kterou musí podepsat tví rodiče, a zaplacení poplatku 30 Kč.
  2. Čtenářský průkaz, který při přihlášení obdržíš, jsi povinen nosit s sebou při každé návštěvě knihovny. Za jeho ztrátu či zničení vybírá knihovna 20 Kč.
  3. Za půjčené knihy ručíš ty. Nepůjčuj je nikomu dalšímu a dávej také pozor, aby se ti nepoškodily. Za jejich zničení, případně ztrátu bude knihovna vyžadovat náhradu. Za poškozený či ztracený obal zaplatíš 5 Kč, za poškozený magnetický štítek 10 Kč.
  4. Výpůjční lhůta je 31 dní. Na žádost čtenáře může knihovna výpůjční lhůtu prodloužit a to nejvýše dvakrát. Jestliže knihy nevrátíš včas, budeš upomenut e-mailem či písemně.

Poplatky za upomínky:

Předupomínka zaslaná e-mailem 30. den od výpůjčky 0 Kč

1. upomínka e-mailem nebo poštou 35. den od výpůjčky 30 Kč

2. upomínka e-mailem nebo poštou 50. den od výpůjčky 40 Kč

3. upomínka e-mailem nebo poštou 65. den od výpůjčky 50 Kč

4. doporučený dopis poštou 80. den od výpůjčky 80 Kč

Lookdesign tvorba webových stránek