Výsledky literární soutěže "Legendy a mýty mého kraje"

Soutěž probíhala od 1. 9. do 30. 10. 2016. Děti na motivy regionálních pověstí napsaly vlastní povídku, pohádku nebo pověst.

Celkem se zúčastnilo 55 dětí z obou místních základních škol. Tříčlenná porota neměla lehké rozhodování, protože úroveň mnohých prací byla vysoká. Nakonec rozhodla takto:

Kategorie 6 - 9 let:

1. místo Anna Charvátová 3. A ZŠ Hutník

2. místo Jakub Minařík 3. B ZŠ Hutník

3. místo Petr Čechmánek 3. A ZŠ Hutník

Kategorie 10 - 18 let:

1. místo Tomáš Doležal 9. B CZŠ

2. místo Lucie Lagová 6. A ZŠ Hutník

3. místo Adéla Staňková 9. B CZŠ

 

Děkujeme paním učitelkám za motivování dětí ke psaní a Jihomoravskému kraji (vyhlašovateli soutěže) za odměny pro účastníky. Všechny vítězné práce si můžete přečíst v knihovně. 

 

Podvečer vítězů

25. 11. v 17:00 hod. na dětském oddělení vyhlásíme vítěze dvou velkých soutěží.

Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Mýty a legendy mého kraje (oceněni budou tři nejlepší autoři z každé kategorie) a celoroční soutěžní hry Lovci perel, v níž odměníme hodnotnými cenami pět nejlepších lovců a všechny další menšími dárky. V programu vystoupí žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ. Srdečně zveme děti i jejich rodiče. 

Lookdesign tvorba webových stránek