Soutěž "Já čtu, ty maluješ" skončila

Vítězi se staly všechny děti, které se zapojily. V knihovně jsou pro ně připraveny odměny.

Zaregistrovalo se dvanáct dětí, ale úkol - obrázky a dokončení příběhu splnilo pouze šest dětí starších (ti, co četli) a šest mladších (ti, co malovali). Jmenovitě: sourozenci Tillichovi, Šrámkovi, Oselkovi a Radek Břečka s kamarádkou Sárou. Nakonec jsme ustoupili od losování tří dvojic, ale knihou odměníme všechny. Děkujeme za účast a v září vyhlásíme soutěž novou, celoroční.

Já čtu, ty maluješ

Do soutěže se zaregistrovalo 12 dětí, které čtou a 12 jejich sourozenců či kamarádů, kteří poslouchají a malují obrázky.

Pravidla soutěže:

děti školního věku, tedy čtenáři, si v tomto týdnu vyberou v knihovně knihu a zaregistrují se s ní do soutěže. Nahlásí také jméno buď svého mladšího sourozence, nebo kamaráda, který ještě neumí číst a ten se stane posluchačem. V průběhu června bude školák číst knihu (celou nebo jen část) a ten, kdo bude poslouchat, namaluje k textu dva obrázky. Zároveň soutěžící dvojice vymyslí, jak by příběh mohl pokračovat dál. Obrázky a soutěžní text (tedy pokračování příběhu) bude možné odevzdat na dětském oddělení do konce června (případně ještě i v první polovině července, protože z důvodu dovolené bude soutěž vyhodnocena až 21. 7.) Tři vylosované dvojice získají knižní odměny, všichni ostatní účastníci drobné dárky. Obrázky vystavíme v knihovně.

Soutěž má za cíl podnítit i u starších dětí hlasité předčítání, které může vést mladší děti k zájmu o čtení a knihy. 

Lookdesign tvorba webových stránek