Já čtu, ty maluješ

Do soutěže se zaregistrovalo 12 dětí, které čtou a 12 jejich sourozenců či kamarádů, kteří poslouchají a malují obrázky.

Pravidla soutěže:

děti školního věku, tedy čtenáři, si v tomto týdnu vyberou v knihovně knihu a zaregistrují se s ní do soutěže. Nahlásí také jméno buď svého mladšího sourozence, nebo kamaráda, který ještě neumí číst a ten se stane posluchačem. V průběhu června bude školák číst knihu (celou nebo jen část) a ten, kdo bude poslouchat, namaluje k textu dva obrázky. Zároveň soutěžící dvojice vymyslí, jak by příběh mohl pokračovat dál. Obrázky a soutěžní text (tedy pokračování příběhu) bude možné odevzdat na dětském oddělení do konce června (případně ještě i v první polovině července, protože z důvodu dovolené bude soutěž vyhodnocena až 21. 7.) Tři vylosované dvojice získají knižní odměny, všichni ostatní účastníci drobné dárky. Obrázky vystavíme v knihovně.

Soutěž má za cíl podnítit i u starších dětí hlasité předčítání, které může vést mladší děti k zájmu o čtení a knihy. 

Celoroční soutěž Zvířata - hlavní hrdinové

Každý měsíc od září do května na dětském oddělení a pobočce Hutník soutěžní úkol na odměnu.

CELOROČNÍ SOUTĚŽ „Zvířata – hlavní hrdinové“

• Každý měsíc od září 2014 do května 2015 najdeš v knihovně na nástěnce soutěžní úkol, týkající se knih o zvířatech. Úkol bude mít vždy dvě části.

• První část – do názvu knihy doplníš zvíře. Druhá část – zvíře buď namaluješ anebo vyhledáš jméno autora, který knihu napsal. Lístek s odpovědí a obrázek vhoď do krabičky. Nezapomeň připsat své jméno a třídu. Na odpověď máš vždy celý měsíc.

• V dalším kole na začátku měsíce se dozvíš správnou odpověď a jméno výherce, který získá odměnu (pokud se sejde více správných odpovědí, budeme losovat).

• Soutěž probíhá souběžně s pobočkou Hutník

Lookdesign tvorba webových stránek