Celoroční soutěž Zvířata - hlavní hrdinové

Každý měsíc od září do května na dětském oddělení a pobočce Hutník soutěžní úkol na odměnu.

CELOROČNÍ SOUTĚŽ „Zvířata – hlavní hrdinové“

• Každý měsíc od září 2014 do května 2015 najdeš v knihovně na nástěnce soutěžní úkol, týkající se knih o zvířatech. Úkol bude mít vždy dvě části.

• První část – do názvu knihy doplníš zvíře. Druhá část – zvíře buď namaluješ anebo vyhledáš jméno autora, který knihu napsal. Lístek s odpovědí a obrázek vhoď do krabičky. Nezapomeň připsat své jméno a třídu. Na odpověď máš vždy celý měsíc.

• V dalším kole na začátku měsíce se dozvíš správnou odpověď a jméno výherce, který získá odměnu (pokud se sejde více správných odpovědí, budeme losovat).

• Soutěž probíhá souběžně s pobočkou Hutník

Poznej pohádky a příběhy podle nápovědí

Tři soutěžní odpoledne v Týdnu čtení dětem na dětském oddělení a pobočce Hutník. Každý den se vyhrává!

pondělí 2. 6. Nastraž uši - hádáme podle poslechu

úterý 3. 6. Dobře se dívej - hádáme podle obrázků

čtvrtek 5. 6. Pozorně čti - hádáme podle textu

Úspěšní řešitelé za celý týden získají zvláštní odměnu! Soutěže budou probíhat v provozní době knihovny.

Lookdesign tvorba webových stránek