Služby pro dospělé

 • Půjčování knih a časopisů
 • Rezervace žádaných titulů
 • Poskytování knihovnicko-bibliografických informací
 • Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
 • Přístup k on-line katalogu
 • Přístup k internetu zdarma
 • Internet pro seniory přístupný zdarma
 • Knihovnické lekce pro žáky 9. tř. ZŠ a SŠ, tematické besedy pro seniory
 • Pravidelná burza knih
 • Besedy se spisovateli
 • Akce na podporu čtenářství
 • Spolupráce s Klubem důchodců
 • Tematické výstavy knih
 • Účast na celorepublikových knihovnických akcích, např. Týden knihoven a Březen - měsíc čtenářů
 • Akademie volného času - cyklus přednášek

Lookdesign tvorba webových stránek